›› VB PHÁP QUY

Thứ tư, ngày 16/12/2015 02:27:50 GMT+7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT xe cơ giới cải tạo.

1. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo – Mã hồ sơ: T-LDG-022636-TT

1.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng (số 01 đường Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); hoặc phòng hồ sơ chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Bảo Lộc (số 01 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

- Nhân viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiến hành lập hoá đơn thu phí, lệ phí và hẹn thời gian tổ chức kiểm tra. Trường hợp hồ sơ thiếu thì nhân viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

+ Gửi qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận, hẹn thời gian tổ chức kiểm tra gửi lại cho người nộp.Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi  để người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

b) Bước 2: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (hoặc chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới) Lâm Đồng, gọi chung là đơn vị Đăng kiểm, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu xe cơ giới sau cải tạo.

c) Bước 3: Căn cứ kết luận biên bản nghiệm thu đạt yêu cầu, đơn vị Đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Nếu nghiệm thu không đạt yêu cầu, đơn vị thi công cải tạo và chủ phương tiện chịu trách nhiệm sửa chữa lại phương tiện theo khuyến nghị của hội đồng nghiệm thu để tiến hành nghiệm thu lại. 

-Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong giờlàm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) của cơ sở thi công cải tạo đối với trường hợp kiểm tra chất lượng lần đầu;

- Thiết kế đã được thẩm định;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thi công: Giấy Đăng ký xe ô tô, Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển), Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu);

- Ảnh chụp kiểu dáng; hệ thống, tổng thành cải tạo của xe cơ giới sau cải tạo.

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo;

- Giấy chứng nhận đối với các thiết bị đặc biệt, thiết bị chuyên dùng theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.                                                  

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Đơn vị Đăng kiểm.

1.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận.

1.8. Phí, lệ phí :

- Phí nghiệm thu :

+ 400.000 đồng đối với cải tạo thay đổi hệ thống tổng thành.

+ 650.000 đồng đối với cải tạo thay đổi công dụng xe cơ giới.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo:

+ 100.000 đồng đối với xe con (xe chở người dưới 10 chỗ ngồi).

+ 50.000 đồng đối với các loại phương tiện còn lại.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo (theo mẫu) – Phụ lục V- Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Việc thi công cải tạo xe cơ giới phải thực hiện tại các cơ sở sản xuất có đủ tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới phù hợp với các quy định pháp luật.

- Việc thi công cải tạo xe cơ giới phải thực hiện theo đúng thiết kế đã được thẩm định, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Xe cơ giới sau cải tạo xuất xưởng phải được Cơ sở thi công kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm. Kết quả kiểm tra được lập thành Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Quyết định 101/2008/QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24 tháng 01 tháng 2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng;

- Thông tư 102/2008/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

 

 

PHỤ LỤC V

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải)

(CƠ SỞ THI CÔNG)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:……….

              ...., ngày…….tháng……. năm……..   

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

(Cơ sở thi công) đề nghị (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới - mã số ……) kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo như sau:

1. Đặc điểm xe cơ giới cải tạo:

- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):

- Số khung:

- Số động cơ:

- Nhãn hiệu - số loại:

2. Căn cứ thi công cải tạo: Thiết kế có ký hiệu ………….. của (Cơ sở thiết kế) đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo số ………..ngày .../.../...

3. Nội dung thi công cải tạo:

(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới)

(Cơ sở thi công) xin chịu trách nhiệm về các nội dung đã được thi công trên xe cơ giới cải tạo.

 

 

Thủ trưởng cơ sở thi công
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  

 

 

 

 

Tin khác

 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI LÂM ĐỒNG

03 Tô Hiến Thành - Phường 3 - Tp.Đà Lạt - Điện thoại & Fax: 063.3832658 - hotline: 063.3832684 - Email: info@dangkiemlamdong.org.vn

Phát triển bởi HGS Dalat

Lượt truy cập: 426770 - Online: 6