›› THÔNG BÁO

Thứ tư, ngày 16/12/2015 02:28:57 GMT+7

Thông báo V/v Cung cấp thông tin Thiết bị GSHT và dán các biểu trưng trên xe ô tô

 SỞ GTVT LÂM ĐỒNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

             

 Số :        /TB-ĐK                                       Đà lạt, ngày  16  tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Cung cấp thông tin thiết bị giám sát hành trình và dán các biểu trưngtrên xe ô tô

 

Thực hiện Thông tư số 10 /2014/TT-BGTVT  ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng  thông báo đến các chủ phương tiện, lái xe có phương tiện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định hiện hành khi đưa xe đến Trung tâm kiểm định phải cung cấp thông tin về thiết bị giám sát hành trình như sau:

1-Nhãn hiệu, kiểu loại thiết bị giám sát hành trình của xe

Đơn vị cung cấp thiết bị: ………………………………………………

Địa chỉ trang Web truy cập:…………………………………………….

Tên đăng nhập:……………….….Mật khẩu: …………………….....

 

Vì đây là một nội dung yêu cầu kiểm tra và phải thể hiện các thông tin phương tiện của thiết bị giám sát hành trình tại thời điểm kiểm tra làm cơ sở để cấp Giấy chứng nhận ATKT &BVMT.

2- Kiểm tra Biểu trưng thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe:

- Biển số ở thành sau và hai bên thành xe được kẻ bằng sơn hoặc dán bằng băng dính màu (decal ni lông) đảm bảo chắc chắn không bị bong tróc. Nội dung biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe được quy định đối với từng loại phương tiện như sau:

a) Trên phần đầu mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; ô tô kinh doanh vận chuyển khách du lịch, niêm yết:tên và số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã.

b) Trên thân bên phải theo chiều tiến của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, niêm yết: số hiệu tuyến, giá vé và số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã.

c) Trên mặt ngoài hai bên cánh cửa buồng lái ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, niêm yết:tên, số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải (trừ xe cá nhân); khối lượng bản thân và khối lượng hàng hóa được phép chở.

Rất mong chủ phương tiện,lái xe  phối hợp chấp hành theo quy định. Xin chân thành cảm ơn./-

 

                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                 PHẠM BÉ 

 

 

 

 

Tin khác

 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI LÂM ĐỒNG

03 Tô Hiến Thành - Phường 3 - Tp.Đà Lạt - Điện thoại & Fax: 063.3832658 - hotline: 063.3832684 - Email: info@dangkiemlamdong.org.vn

Phát triển bởi HGS Dalat

Lượt truy cập: 426787 - Online: 8