Thông tư Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư này quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi chung là xe cơ giới). Thông tư này không áp dụng đối với: Xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo và các loại xe tương tự; Xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Xem tiếp...


 

Danh sách xe hết niên hạn sử dụng năm 2020

Thông báo Danh sách xe hết niên hạn sử dụng năm 2020

Thông báo Danh sách xe hết niên hạn sử dụng năm 2020

Thông tư 42/2018/TT-BGTVT

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT

QCVN 35:2017/BGTVT

QCVN 34:2017/BGTVT

QCVN 32:2017/BGTVT

Thông tư 31/2017/TT-BGTVT

Thông báo Ngày Chi nhánh Đăng kiểm Đức trọng đi vào hoạt động

Văn bản quy định về kiểm tra Giấy đăng ký xe khi đưa xe đến kiểm định

Thông báo Danh sach xe Tải hết niên hạn sử dụng năm 2017

Thông báo Danh sach xe Khách hết niên hạn sử dụng năm 2017

Thông báo danh sách xe chưa nộp thuế theo công văn 4718/CT

Thông báo Danh sách xe Khách sắp hết niên hạn sử dụng năm 2017

Thông báo Danh sách xe Tải săp hết niên hạn sử dụng năm 2017

Cơ cấu tổ chức

NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Thông tư Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp

Thủ tục Nghiệm thu xe cơ giới sau cải tạo

 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI LÂM ĐỒNG

03 Tô Hiến Thành - Phường 3 - Tp.Đà Lạt - Điện thoại & Fax: 063.3832658 - hotline: 063.3832684 - Email: info@dangkiemlamdong.org.vn

Phát triển bởi HGS Dalat

Lượt truy cập: 365018 - Online: 1